ระบบขับถ่าย

1. สิ่งใดเป็นของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกาย
ก. เหงื่อ
ข. คาร์บอนไดออกไซค์
ค. ยูเรีย
ง. ถูกทุกข้อ

2. ปอดมีหน้าที่อย่างไรในระบบขับถ่าย
ก. ขับถ่ายสารเคมี
ข. ขับถ่ายยูเรีย
ค. ขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซค์
ง. ขับถ่ายออกซิเจน

3. อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย
ก. หัวใจ
ข. ผิวหนัง
ค. ม้าม
ง. ถุงน้ำดี

4. ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งใด
ก. เมล็ดงา
ข. เมล็ดข้าวโพด
ค. เมล็ดถั่ว
ง. เมล็ดมะขาม

5. อวัยวะภายในไตที่มีหน้าที่กรองเลือดคือข้อใด
ก. เนฟรอน
ข. คอร์เทกซ์
ค. เมดุลล่า
ง. ท่อไต

6. ข้อใดคือขั้นตอนการขับถ่ายของเสียของไต
ก. ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
ข. ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต
ค. ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
ง. ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ

7. ผิวหนังแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น
ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น
ง. 5 ชั้น

8. อวัยวะใดเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ก. ปอด
ข. หัวใจ
ค. ถุงลม
ง. เนฟรอน

9. ข้อใดคือความหมายของการขับถ่าย
ก. การนำของเสียออกจากร่างกาย
ข. การปัสสาวะ อุจจาระ
ค. เหงื่อออก
ง. ถูกทุกข้อ

10. ของเสียที่ร่างกายขับออกจากปอดและไตจะปนมากับสิ่งใด
ก. เลือด
ข. ก๊าซ
ค. น้ำ
ง. ยูเรีย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: